Akershus Teknologifond investerer i oppstartsselskaper og tidligfase fond


Akershus Teknologifond

  • forvaltes av Kjeller Innovasjon AS
  • har medvirket til etablering av av Norsk Innovasjonskapital-fondene NIK I, NIK II og NIK III.
  • er medeier i NIK II og NIK III.

Styret


Fra venstre: Styreleder Ann-Kristin Hagaløkken, Stian Aldrin, Geir Samdal, Eli Sætersmoen

Eiere


Akershus Teknologifond ble etablert i 2008 av Akershus Fylkeskommune, Kjeller Innovasjon og SIVA

Akershus fylkeskommune             Kjeller Innovasjon             SIVA SF