Akershus fylkeskommune Kjeller Innovasjon SIVA SF Egen portefølje NIK I NIK II NIK III Televenture Management

Akershus Teknologifond investerer i oppstartsselskaper for at de skal få tilgang på kapital til vekst og utvikling i en fase hvor annen risikokapital er vanskelig tilgjengelig. Porteføljen utvikles med målsetting om realisering i løpet av få år. Noen ganger skjer realiseringen ved enkelvise salg av aksjer til etablerte finansmiljøer og industri, som sikrer videre vekst og utvikling for selskapene.