IG_03

Akershus fylkeskommune Kjeller Innovasjon SIVA SF Egen portefølje NIK I NIK II NIK III Televenture Management

Akershus Teknologifond investerer i oppstartsselskaper for at de skal få tilgang på kapital til vekst og utvikling i en fase hvor annen risikokapital er vanskelig tilgjengelig. Porteføljen utvikles i samarbeid med Kjeller Innovasjon med målsetting om realisering i løpet av få år. Noen ganger skjer realiseringen ved enkelvise salg av aksjer til etablerte finansmiljøer og industri, som sikrer videre vekst og utvikling for selskapene.

Hittil har den mest vanlige realiseringen skjedd ved salg av hele eller deler av porteføljen til nyopprettede Norsk Innovasjonskapital fond, hvor Akershus Teknologifond får eierskap og deltar aktivt i videre verdiutvikling, for så senere å selge sine fondsaksjer.