Lars Gogstad
Lars GogstadDaglig leder +47 918 20 007
Lars Gogstad er daglig leder for Akershus Teknologifond.

sammen med resten av staben på Kjeller Innovasjon:

Kjeller Innovasjon